Pentru a solicita informatii suplimentare, sau pentru a stabili o intalnire, va rugam sa luati legatura cu noi telefonic sau prin e-mail.
SC Carbon Consult SRL
Telefon: 0724.079.495
contact@carbon-consult.ro
www.carbon-consult.ro
Sediul social: Str. G. V. Bibescu nr. 30, sector 1, Bucuresti
CUI: 16320028
Banca Romaneasca, Sucursala Baneasa
RO70BRMA0720072669800000
Flash required